Andere oplossingen dan hoortoestellen

Veel mensen die leven met gehoorverlies gebruiken hoortoestellen. Maar ook al kunnen hoortoestellen zinvol zijn voor mensen met een matig gehoorverlies, toch kunt u tot de conclusie komen dat digitale hoortoestellen van hoge kwaliteit niet toereikend zijn. Dat komt doordat hoortoestellen geluiden alleen maar versterken. Door geluiden luider te maken, worden ze niet altijd helderder.

Als hoortoestellen niet voldoende zijn

Hoortoestellen zijn het meest geschikt voor mensen met minimale tot lichte hoorproblemen1. Cochleaire implantaten daarentegen kunnen geschikt zijn voor mensen die matig tot zeer ernstig doof zijn, of ernstig hardhorend2-3. Zowel hoortoestellen als cochleaire implantaten zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden.

In tegenstelling tot hoortoestellen sturen cochleaire implantaten de informatie rechtstreeks door naar de vezels van de gehoorzenuw, waarbij de beschadigde cellen in het oor worden omzeild. Daardoor zijn geluiden helderder.

Hoe eerder het gehoorverlies wordt vastgesteld, hoe eerder er een effectieve oplossing kan worden geboden om het gehoor te verbeteren.

Wanneer moet uw hoortoestel opnieuw worden beoordeeld?

Als u momenteel een hoortoestel gebruikt, zijn er aantal signalen die erop kunnen wijzen dat u mogelijk toe bent aan een andere hooroplossing, zoals een cochleair implantaat. Hiertoe behoren:

  • Moeite om deel te nemen aan gesprekken, met name wanneer er achtergrondgeluiden aanwezig zijn, zoals het geluid van een auto, muziek of grote groepen mensen.
  • Voortdurend aan mensen vragen om te herhalen wat ze hebben gezegd
  • Moeite hebben met iemand verstaan over de telefoon.
  • Vertrouwen op liplezen om te begrijpen wat er wordt gezegd.
  • Het volume van de televisie veel harder moeten zetten dan anderen nodig vinden.
  • Muziek klinkt meer als witte ruis.
  • Niet goed weten uit welke richting geluid afkomstig is.

Gehoorverlies kan negatieve gevolgen hebben voor uw kwaliteit van leven, maar er bestaan oplossingen voor. Vraag uw audioloog om uw hoorbehoeften opnieuw te beoordelen. Hij kan kijken of uw huidige hoortoestel nog voldoet, bepalen of uw gehoor is afgenomen en onderzoeken of uw hoorbehoeften zodanig zijn veranderd dat het raadzaam is een cochleair implantaat te overwegen.

When hearing aids are not enough

Een bijzondere hooroplossing

Meld u aan voor de gratis brochure "Een bijzondere hooroplossing"

Vul hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen over Cochlear-producten, -diensten, -evenementen en uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes die u kunnen helpen tijdens uw hoorreis. Wij gebruiken de verstrekte gegevens voor communicatie met u. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken als u geen informatie van Cochlear meer wilt ontvangen.

Dit veld is niet verplicht.

Toestemming

Door op Versturen te klikken stem ik ermee in dat Cochlear de door mij verstrekte persoonsgegevens mag gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Cochlear. Indien ik gegevens verstrek namens iemand anders (bijv. als verzorger, ouder of wettelijk vertegenwoordiger), verklaar ik dat ik bevoegd ben om namens die persoon toestemming te geven.
  1. Action on Hearing Loss. Action needed on hearing loss: Government solutions for a growing problem. 2011.  Beschikbaar op: www.actiononhearingloss.org.uk
  2. Lamb B, Archibold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and Experience. The Ear Foundation, 2013
  3. Steffens et al. Hearing in the Elderly: Cochlear Implants in Comparison to Hearing Aids. Audiology & Neurotology 2011;17:6-7