Over hoortests

Informatie over de verschillende soorten hoortests die een hoorspecialist bij u kan doen en hoe de resultaten worden weergegeven in een audiogram.

Hoortests zijn erg belangrijk om inzicht te krijgen in de aard van uw gehoorverlies. Het is de eerste stap om uw gehoor en levenskwaliteit te verbeteren. Als u denkt dat u last hebt van gehoorverlies, maak dan een afspraak bij een audioloog of andere hoorspecialist om uw gehoor te laten testen. Zij maken gebruik van een reeks tests om te onderzoeken van welke vorm en welk niveau van gehoorverlies u last hebt. Met deze informatie kan de hoorspecialist u vervolgens adviseren wat de beste behandelingsmogelijkheden zijn voor uw hoorproblemen en uw levensstijl. Hierna volgt een overzicht van de verschillende hoortests die worden gebruikt voor het diagnosticeren van gehoorverlies bij volwassenen. De luchtgeleidingstest, beengeleidingstest en de spraakherkenningstest worden het vaakst gebruikt.

Bij luchtgeleidingstests met zuivere tonen wordt gebruikgemaakt van een reeks pieptonen van verschillende toonhoogte om uw hoorvermogen over het volledige bereik van verschillende frequenties te testen. De meting die wordt gedaan als u naar zuivere tonen luistert, wordt toonaudiometrie genoemd.

Bij beengeleidingstests wordt de gevoeligheid van het slakkenhuis gemeten door een klein trilblokje op het uitsteeksel van het slaapbeen achter het oor te plaatsen. Geluiden die op deze manier worden aangeboden, planten zich via de beenderen van de schedel voort naar het slakkenhuis en de gehoorzenuw, waarbij het middenoor wordt omzeild.

Bij een spraakherkenningstest wordt onderzocht of u woorden en zinnen kunt verstaan die worden uitgesproken op een normaal spraakniveau. Dat kan echter per testtype verschillen. Ook kan met deze test uw spraakherkenningsdrempel worden gemeten: de luidheid waarop u nog de helft van de spraakklanken kan verstaan. Omdat mensen met gehoorverlies vaak moeite hebben om spraak te verstaan als er achtergrondgeluid aanwezig is, kan de spraakherkenningstest worden uitgevoerd in stilte of met ruis.

Uw hoorspecialist kan ook andere tests gebruiken om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in uw gehoorverlies.

Een aantal tests voor het middenoor testen niet het gehoor, maar geven informatie over het functioneren van het middenoor. Tympanometrie wordt gebruikt om te meten of het trommelvlies wel goed beweegt. Met deze test kan de aanwezigheid van vocht in het middenoor of een gescheurd of geperforeerd trommelvlies worden vastgesteld. Bij meting van de akoestische reflex wordt gekeken naar het volume waarbij de minuscule spier in het middenoor samentrekt om te bepalen waar het gehoorverlies optreedt.

Hersenstamaudiometrie (BERA-test) wordt gebruikt voor het diagnosticeren van gehoorverlies tot aan de hersenstam met behulp van elektroden die de activiteit van hersengolven meten tijdens reacties op geluid. Die test kan worden uitgevoerd als er sprake is van symptomen van gehoorverlies tot aan de hersenstam of de gehoorzenuwbaan.

Oto-akoestische emissietests (OAE) worden gebruikt voor het meten van de trillingen die worden voortgebracht door het binnenoor wanneer het slakkenhuis wordt gestimuleerd door een geluid. Deze tests kunnen worden gebruikt om het functioneren van het slakkenhuis en andere delen van het oor te testen.

Een audiogram interpreteren

De resultaten van de hoortests worden uitgezet op een grafiek die audiogram wordt genoemd. Die geeft een visueel beeld van uw gehoorverlies en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. In een audiogram worden de laagste niveaus weergegeven waarop u verschillende geluiden kunt waarnemen, van de lage tot de hoge frequenties. Decibel (dB) wordt gebruikt voor het meten van het volume of de geluidsintensiteit, terwijl Hertz (Hz) wordt gebruikt voor het meten van toonhoogte en frequentie.

Normale gesprekken liggen meestal binnen het bereik van 20 tot 60 dB. Dat bereik wordt vaak aangeduid als de ‘spraakbanaan’ vanwege de vorm die het heeft in een audiogram. In het audiogram wordt ook weergegeven waar andere alledaagse geluiden zich bevinden ten opzichte van de spraakbanaan. Zo is het geluid van een tjilpende vogel bijvoorbeeld zachter en hoger van toon dan de meeste normale gesprekken, terwijl het geluid van een blaffende hond harder is en de toonhoogte ervan lager.

Uw resultaten worden uitgezet als twee lijnen (rechter- en linkeroor). Sommige mensen hebben moeite met het horen van tonen met een hogere frequentie (2000 – 8000 Hz), terwijl anderen moeite hebben met het horen van tonen met een lagere frequentie (125 – 1000 Hz). Het audiogram vertelt u ook wat uw niveau van gehoorverlies is: licht, matig, matig ernstig, ernstig of zeer ernstig.

De verschillende vormen van gehoorverlies diagnosticeren

Uw hoorspecialist gebruikt been- en luchtgeleidingstests om te bepalen welke vorm van gehoorverlies u hebt.

Als uit de luchtgeleidingstest blijkt dat er sprake is van gehoorverlies, moet u een beengeleidingstest ondergaan om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het probleem.

Als de luchtgeleidingstest toont dat er sprake is van gehoorverlies, maar de beengeleidingstest toont dat niet, dan hebt u conductief gehoorverlies. Dat wordt veroorzaakt doordat het geluid wordt geblokkeerd in het midden- of buitenoor. Als de beengeleidingstest dezelfde resultaten oplevert als de luchtgeleidingstest, hebt u sensorineuraal gehoorverlies. Dat wordt veroorzaakt doordat de gevoeligheid van het slakkenhuis of de gehoorzenuw afneemt.

Als bij u de gehoordrempels van de been- en luchtgeleiding hetzelfde zijn, wordt het geluid waarschijnlijk niet geblokkeerd in het buiten- en middenoor. Als uw gehoordrempels van beengeleiding normaal zijn, maar uw gehoor is verminderd bij luchtgeleiding, betekent dat dat het slakkenhuis waarschijnlijk normaal en gezond is. In dat geval hebt u waarschijnlijk een conductief gehoorverlies. Dat wordt veroorzaakt doordat het geluid in het midden- en buitenoor wordt geblokkeerd.

Mogelijk hebt u ook gemengd gehoorverlies. Daarbij is zowel sensorineuraal als conductief gehoorverlies aanwezig.

Meer informatie over de vormen van gehoorverlies.

Niveaus van gehoorverlies

In het volgende schema wordt een definitie gegeven voor elke niveau van gehoorverlies.1
Niveau van gehoorverlies Zachtst hoorbare geluid (in decibel) Referentiekader
Licht 26 tot 40 dB Deze mensen kunnen harde of meer intense klinkergeluiden horen, maar niet het geluid van sommige zachtere medeklinkers. Mensen met een licht gehoorverlies kunnen problemen hebben om mensen die zacht spreken of kleine kinderen te verstaan. Soms moeten zij anderen vragen harder te spreken of de boodschap te herhalen.
Gemiddeld 41 tot 55 dB Niet alleen medeklinkers worden gemist, ook klinkergeluiden worden moeilijker te horen. Mensen met een matig gehoorverlies merken vaak op dat ze zonder hoortoestel wel horen, maar dat ze de boodschap niet altijd verstaan.
Matig ernstig 56 tot 70 dB Deze mensen kunnen zonder hoortoestel geen spraak horen. Met een hoortoestel blijft het lastig om spraak te verstaan.   Ze hebben moeite om dagelijkse gesprekken te volgen of de beltoon van de telefoon te horen
Ernstig 71 tot 90 dB Zonder hoortoestel kunnen deze mensen gesproken woorden niet horen, maar harde geluiden, zoals een huilende baby of een blaffende hond, horen ze wel. Voor mensen met een ernstig gehoorverlies zijn hoortoestellen soms niet meer toereikend.
Zeer ernstig 91+ dB Zonder een hoortoestel zijn gesproken woorden niet hoorbaar, maar harde geluiden, zoals een grasmaaier of een straalvliegtuig, horen deze mensen wel. Voor mensen met een zeer ernstig gehoorverlies zijn hoortoestellen soms niet meer toereikend en kan een cochleair implantaat een effectievere optie zijn.

Volgende stappen

Doe de online hoorquiz

Vind een hoorspecialist bij u in de buurt.

Informatie over behandelingen voor gehoorverlies

1. American Speech-Language-Hearing Association. Degree of Hearing Loss. Beschikbaar op www.asha.org/public/hearing/Degree-of-Hearing-Loss/ Geraadpleegd in februari 2012

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Zoekt u een hoorspecialist?

Een hoorspecialist bespreekt samen met u mogelijke oplossingen voor uw gehoorprobleem.

Vind een hoorspecialist in uw buurt