Gehoorrevalidatie en training

Gehoorrevalidatie voor volwassenen verwijst naar een uitgebreide reeks trainingsactiviteiten waarmee mensen met gehoorverlies worden geholpen om hun luister- en communicatievaardigheden te verbeteren. Bij die activiteiten, die meestal regelmatig en doorlopend plaatsvinden, zijn niet alleen u en uw gezin betrokken, maar ook hoor- en spraakdeskundigen, zoals audiologen en spraakpathologen. 

Het horen van geluiden en gesproken taal is erg belangrijk voor de dagelijkse interacties die plaatsvinden in uw werkomgeving, thuis en in talloze sociale situaties. Gehoorrevalidatie kan u helpen beter om te gaan met uw gehoorverlies doordat u leert optimaal gebruik te maken van uw hooroplossing in talloze verschillende luisteromgevingen.

Misschien gaat u weer leren horen met een hoortoestel, of met een cochleair implantaat of een beengeleidingssysteem. Welk behandelingstraject u ook volgt, het is belangrijk dat u onthoudt dat technologie slechts een onderdeel is van een beter gehoor. Om uzelf weer vertrouwd te voelen in een wereld vol geluiden zijn training, oefening en actieve betrokkenheid vereist van uzelf, uw dierbaren en uw gehoor- en spraakspecialisten.

Enkele kenmerkende onderwerpen die bij gehoorrevalidatie voor volwassenen worden behandeld, zijn:

Inzicht in uw gehoorverlies: zowel voor u als voor de mensen in uw nabije omgeving is het belangrijk om inzicht te hebben in uw specifieke vorm van gehoorverlies. Met die kennis bent u beter in staat uw conversaties en luisteromgevingen te organiseren en is een effectievere interactie tussen u en uw vrienden en familie mogelijk.

Kom te weten wat uw dierbaren kunnen doen om u te ondersteunen.

Kennis over uw hoortoestel: uzelf vertrouwd maken met de functies van uw nieuwe hoortoestel of cochleair implantaat is een belangrijk onderdeel van het omgaan met gehoorverlies. Uw hoor- en spraakspecialist kan u helpen te bepalen wat u wel/niet kunt verwachten van uw hoortoestel, uitleggen hoe u het apparaat dient te onderhouden, laten zien hoe u problemen oplost, en ingaan op de specifieke problemen en vragen die u hebt.

Hoorhulpen: uw hoor- en spraakspecialist kan samen met u nagaan hoe hoorhulpen, zoals een persoonlijk FM-systeem en infraroodsysteem, uw gehoor in talloze verschillende situaties kunnen verbeteren.

Communicatiestrategieën: liplezen en leren om visuele signalen te interpreteren zijn belangrijke vaardigheden waarmee u uw vermogen om gesprekken te verstaan aanzienlijk kunt verbeteren. Andere belangrijke communicatietactieken zijn zelfbewust handelen tijdens gesprekken, uw huis zo inrichten dat de akoestiek beter wordt en omgaan met achtergrondgeluid. Meestal zijn het spraakpathologen die deze training geven, hoewel er ook andere hoor- en spraakspecialisten bij betrokken kunnen zijn.

Informatie over actieve hoorstrategieën

Wettelijke rechten: het is belangrijk dat u weet wat de wetgeving in uw land kan betekenen voor mensen met gehoorverlies op de werkplek en in publieke ruimten, zoals ziekenhuizen, rechtszalen en gebedsruimten.

Ondersteuningsnetwerken: een belangrijk onderdeel van uw gehoorrevalidatie is het in contact komen met de diverse hulpgroepen voor gehoorverlies. Of u nu een hoortoestel hebt of een geavanceerde hooroplossing zoals een cochleair implantaat, veel mensen hebben hetzelfde doorgemaakt als u en kunnen u zowel op emotioneel als op praktisch terrein steunen.

Lees de verhalen van mensen die verschillende behandelingen voor gehoorverlies gebruiken

Hulpmiddelen: er bestaat een ruim aanbod aan informatie en activiteiten die zijn bedoeld om mensen met gehoorverlies opnieuw luister- en taalvaardigheden aan te leren. Uw hoor- en spraakspecialist kan u vertellen welke van deze hulpmiddelen het meest relevant zijn voor uw specifieke behandelingstraject

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Zoekt u een hoorspecialist?

Een hoorspecialist bespreekt samen met u mogelijke oplossingen voor uw gehoorprobleem.

Vind een hoorspecialist in uw buurt