Vind een hoorspecialist

Cochlear heeft geen eigendomsbelang of rechtstreeks financieel belang ten aanzien van specifieke chirurgen, audiologen, ziekenhuizen of klinieken (“klinieken”) die worden vermeld. De vermelde klinieken beschikken over personeel dat is opgeleid voor het implanteren of ondersteunen van Cochlear™-producten. Klinieken hoeven niet te betalen om te worden vermeld. Cochlear behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken een kliniek uit te sluiten of te verwijderen uit deze informatiebron. Cochlear ondersteunt geen enkele kliniek in het bijzonder en kan geen invloed uitoefenen op de kwaliteit van de verstrekte medische zorg. Hoewel Cochlear ernaar streeft actuele informatie te verstrekken, kan het voorkomen dat de contactgegevens van de kliniek niet accuraat zijn.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.