Nuttige links

Hulporganisaties


FODOK

www.fodok.nl
FODOK is de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen en behartigt de belangen van kinderen, met of zonder cochleair implantaat, en hun ouders. Op de website vindt u uitgebreide informatie over CI bij kinderen en biedt ouders gelegenheid om elkaar te ontmoeten.


Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI)

www.opciweb.nl
OPCI behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen.


Stichting Hoormij

www.stichtinghoormij.nl
Stichting Hoormij is een federatie van drie verenigingen:

  • NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
  • FOSS (Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden)
  • SH-Jong (Vereniging voor slechthorende jongeren)

De stichting vraagt aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en taalontwikkelingsstoornissen en wil erkenning bevorderen. Stichting Hoormij biedt onafhankelijke informatie en een platform om ervaringen te delen.


Stichting Plotsdoven en Laatdoven

www.stichtingplotsdoven.nl
De Stichting Plotsdoven en Laatdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.


Nuttige links


Doof.nl

www.doof.nl
Doof.nl bestaat sinds 1997 en is de best bezochte nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. Doof.nl voorziet u dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord.


Horen met CI

www.horen-met-ci.nl
Deze website werd gemaakt door CI-gebruiker Lander. Toen hij zelf op zoek was naar informatie over cochleaire implantaten stond alle informatie verspreid. Met deze website wilt hij alle informatie in verband met cochleaire implantaten bundelen.


ONICI

www.onici.be
ONICI staat voor ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie en biedt onafhankelijke, objectieve en de meest recente informatie over cochleaire implantatie


Facebook

www.facebook.com
Op Facebook zijn er een aantal actieve groepen waar veel ervaringen worden uitgewisseld, voor en door Nederlandstalige CI-gebruikers en iedereen die geïnteresseerd is:

  • Cochleair Implantaat
  • Ervaringen Cochleair Implantaat
  • Stichting Plotsdoven

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.