Niveaus van gehoorverlies

Licht gehoorverlies: zachte geluiden horen en gesprekken verstaan in lawaaierige omgevingen is moeilijker.

Matig gehoorverlies: niet in staat zijn om zowel zachte als gemiddeld harde geluiden te horen. Spraak horen wordt erg lastig als er achtergrondgeluid aanwezig is.

Ernstig gehoorverlies: zelfs één-op-één gesprekken zijn moeilijk zonder een hoortoestel.

Zeer ernstig gehoorverlies: alleen sommige zeer harde geluiden worden nog gehoord. Een hoortoestel is onmisbaar.

Niveaus van gehoorverlies

In het volgende schema wordt een definitie gegeven voor elk niveau van gehoorverlies.1
Niveau van gehoorverlies Zachtst hoorbare geluid (in decibel) Opmerkingen
Licht 26 tot 40 dB Deze mensen kunnen harde of meer intense klinkergeluiden horen, maar niet het geluid van sommige zachtere medeklinkers. Mensen met een licht gehoorverlies kunnen problemen hebben om mensen die zacht spreken of kleine kinderen te horen. Soms moeten zij anderen vragen harder te spreken of de boodschap te herhalen.
Gemiddeld 41 tot 55 dB Niet alleen medeklinkers worden gemist, ook klinkergeluiden worden moeilijker te horen. Mensen met een matig gehoorverlies merken vaak op dat ze zonder hoortoestel wel horen, maar dat ze de boodschap niet altijd verstaan.
Gemiddeld tot ernstig 56 tot 70 dB Deze mensen kunnen zonder hoortoestel geen spraak horen. Met een hoortoestel blijft het lastig om spraak te verstaan. Ze hebben moeite om dagelijkse gesprekken te volgen of de beltoon van de telefoon te horen
Ernstig 71 tot 90 dB Zonder hoortoestel kunnen deze mensen gesproken woorden niet horen, maar harde geluiden, zoals een huilende baby of een blaffende hond, horen ze wel. Voor mensen met een ernstig gehoorverlies zijn hoortoestellen soms niet meer toereikend.
Zeer ernstig 91+ dB Zonder een hoortoestel zijn gesproken woorden niet hoorbaar, maar harde geluiden, zoals een grasmaaier of een straalvliegtuig, horen deze mensen wel. Voor mensen met een zeer ernstig gehoorverlies zijn hoortoestellen soms niet meer toereikend en kan een cochleair implantaat een effectievere optie zijn.

1. American Speech-Language-Hearing Association. Degree of Hearing Loss. Beschikbaar op www.asha.org/public/hearing/Degree-of-Hearing-Loss/ Geraadpleegd in februari 2012

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Online hoorquiz

Deze korte online quiz geeft u snel meer nuttige informatie over uw gehoor en mogelijke hooroplossingen.

Doe nu de hoorquiz