Oorzaken van gehoorverlies

Meer informatie over de zeer uiteenlopende oorzaken van gehoorverlies, van tinnitus tot de ziekte van Ménière.

Net zoals er veel verschillende vormen zijn van gehoorverlies, zijn ook de oorzaken van gehoorverlies talrijk en divers. Om te horen is een complexe en delicate overdracht van geluid nodig via het buiten-, midden- en binnenoor. Daarom kan beschadiging van een van die delen gevolgen hebben voor uw gehoor.

Gehoorverlies dat wordt veroorzaakt door een defect van het buiten- of middenoor wordt conductief gehoorverlies genoemd. Een beschadiging van het binnenoor en/of de gehoorzenuw daarentegen, wordt sensorineuraal gehoorverlies genoemd. Als beide vormen zich tegelijkertijd voordoen, wordt de aandoening gemengd gehoorverlies genoemd.

Meer informatie over de vormen van gehoorverlies.

Ouder worden, erfelijkheid, langdurige blootstelling aan hard geluid, bepaalde geneesmiddelen, middenoorontstekingen, hoofdletsel en medische aandoeningen, zoals de ziekte van Ménière, kunnen schade aan het oor veroorzaken en leiden tot gehoorverlies. Oorsuizen of tinnitus - het waarnemen van suizen of zoemen in de oren - veroorzaakt geen gehoorverlies, maar is een veelvoorkomende bijkomende klacht van veel hoorstoornissen.

Ouder worden kan leiden tot een blijvend sensorineuraal gehoorverlies dat presbycusis wordt genoemd. Mensen met presbycusis merken dat hun gehoor geleidelijk aan afneemt en hebben meer moeite om geluiden met een hoge toonhoogte te horen, met name in lawaaierige omgevingen.

Genetische factoren kunnen een conductief, sensorineuraal of gemengd gehoorverlies veroorzaken. Dat kan al vanaf de geboorte aanwezig zijn of zich later tijdens het leven ontwikkelen.

Blootstelling aan hard geluid: lawaaierige werkplekken, zoals bouwwerven, en rumoerige vrijetijdsbestedingen, zoals motorrijden, kunnen na verloop van tijd leiden tot oorsuizen en blijvend sensorineuraal gehoorverlies.

Sommige geneesmiddelen - bekend als ototoxische geneesmiddelen - kunnen leiden tot sensorineuraal gehoorverlies, oorsuizen en duizeligheid (draaierigheid en evenwichtsproblemen).

Middenoorinfecties kunnen leiden tot blijvend conductief gehoorverlies wanneer ze langdurig zijn of onbehandeld blijven.

Letsel, trauma of een operatie aan het hoofd kan leiden tot tijdelijk of blijvend conductief, sensorineuraal of gemengd gehoorverlies.

Een aantal veelvoorkomende ziekten die gehoorverlies veroorzaken zijn:

De ziekte van Ménière tast het binnenoor aan. Soms leidt dat tot sensorineuraal gehoorverlies, evenals duizeligheid, oorsuizen en gevoeligheid voor harde geluiden. Soms wordt gehoorverlies na verloop van tijd blijvend.

Auto-immuunziekte van het binnenoor veroorzaakt plotseling perceptief gehoorverlies aan beide oren.

Otosclerose is een vorm van botwoekering in het middenoor die de beweeglijkheid van de minuscule beentjes in het middenoor aantast. Dat kan leiden tot conductief gehoorverlies.

Auditieve neuropathie is een vorm van sensorineuraal gehoorverlies die wordt veroorzaakt door een beschadigde of niet goed functionerende gehoorzenuw.

Oplossingen voor gehoorverlies

Tegenwoordig begrijpen we wat gehoorverlies is en kennen we de bijbehorende oorzaken beter dan ooit. Bovendien is de hoortechnologie de laatste jaren enorm verbeterd. Er bestaan geavanceerde oplossingen voor elk type en niveau van gehoorverlies: van hoortoestellen tot cochleaire implantaten en beengeleidingssystemen. Dankzij die mogelijkheden kunnen mensen met gehoorverlies volwaardiger communiceren met hun vrienden, familie en collega's, en genieten zij met meer voldoening van het leven.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Online hoorquiz

Deze korte online quiz geeft u snel meer nuttige informatie over uw gehoor en mogelijke hooroplossingen.

Doe nu de hoorquiz