Hoe het gehoor werkt

Wilt u weten hoe uw gehoor werkt? Meer informatie over het wonderlijke proces van het horen.

Vraagt u zich wel eens af hoe uw gehoor werkt?

Horen is het complexe traject van geluid, dat bliksemsnel het buitenoor, middenoor en binnenoor passeert. Die drie onderdelen van het oor spelen elk een cruciale rol bij het overdragen en omzetten van geluidsgolven uit de buitenomgeving in elektrische signalen die de hersenen kunnen begrijpen.

Het buitenoor bestaat uit het buitenste deel dat u kunt zien (de oorschelp) en de gehoorgang. Het buitenoor vangt onzichtbare geluidsgolven uit de omgeving op en leidt die door de gehoorgang naar het middenoor.

Het middenoor bestaat uit het trommelvlies en drie minuscule met elkaar verbonden beentjes (gehoorbeentjes). Die afzonderlijke beentjes worden de malleus, incus en stapes genoemd, maar worden ook vaak aangeduid als hamer, aambeeld en stijgbeugel. Wanneer geluid het middenoor binnenkomt, raakt het het trommelvlies en brengt dat in trilling. De gehoorbeentjes worden in beweging gezet en dragen de geluidstrillingen over naar het binnenoor.

Het binnenoor bevat het slakkenhuis en de gehoorzenuw, evenals halfcirkelvormige kanalen die een rol spelen bij het evenwicht. Vanuit het trommelvlies in het middenoor planten trillingen zich voort via de vloeistof in het middenoor en brengen ze minuscule haarcellen in het slakkenhuis in beweging. De haarcellen zetten die beweging om in elektrische impulsen die zich voortbewegen naar de gehoorzenuw, die in verbinding staat met de hersenen.

Vervolgens ontvangen de hersenen die impulsen van de gehoorzenuw, die ook wel auditieve zenuw wordt genoemd, en interpreteren ze als geluiden.

Dat hele proces stelt ons in staat om te horen en vindt plaats in slechts een fractie van een seconde.

1. Geluidsgolven komen het oor binnen en gaan door de gehoorgang naar het trommelvlies.

2. Beweging van het trommelvlies zorgt ervoor dat zeer kleine beentjes in het middelste gedeelte van het oor gaan trillen.

3. Die vibraties worden overgebracht naar een met vloeistof gevuld gedeelte van het binnenoor dat het slakkenhuis wordt genoemd.

4. Rijen minuscule haartjes in het slakkenhuis vangen de beweging op en zenden elektrische signalen naar de hersenen, waar zij worden geïnterpreteerd als geluid.

Gehoorverlies

Omdat elk van de drie delen van het oor van wezenlijk belang zijn voor het gehoor, kan een probleem in een van de delen problemen veroorzaken voor de wijze waarop we horen.

Conductief gehoorverlies wordt veroorzaakt door een probleem in het buiten- of middenoor, wat kan leiden tot tijdelijk of blijvend gehoorverlies.

Sensorineuraal gehoorverlies wordt veroorzaakt door een probleem in het binnenoor en/of de gehoorzenuw. Dat leidt meestal tot vermindering van het gehoor en vervorming van geluiden.

Gemengd gehoorverlies is een combinatie van conductief en sensorineuraal gehoorverlies.

Centraal auditieve verwerkingsstoornis (CAPD) is een overkoepelende term voor diverse aandoeningen die leiden tot een defect van het gehoorproces. In het kort komt het erop neer dat de hersenen niet kunnen verwerken wat de oren horen, omdat het auditieve signaal op de een of andere manier wordt verstoord. Een van de grootste problemen die mensen met CAPD ondervinden is dat ze moeite hebben met horen als er achtergrondgeluid aanwezig is.

Informatie over de verschillende vormen van gehoorverlies

Horen is wat anders dan verstaan

Gehoorverlies heeft niet alleen gevolgen voor de hardheid van geluiden die u nog kunt horen, het vermindert ook de helderheid. Daardoor kan het moeilijker worden om geluiden, zoals spraak, te verstaan, zelfs wanneer ze luid genoeg zijn.

Als u een sensorineuraal gehoorverlies hebt, zullen zachte geluiden voor u lastiger zijn te horen dan harde geluiden. Conductief gehoorverlies heeft gevolgen voor zowel de zachte als de harde geluiden. Bij elke vorm van gehoorverlies, maar met name bij sensorineuraal gehoorverlies, worden geluiden vervormd en zijn ze moeilijker te verstaan.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Online hoorquiz

Deze korte online quiz geeft u snel meer nuttige informatie over uw gehoor en mogelijke hooroplossingen.

Doe nu de hoorquiz