De werkelijke kosten van gehoorverlies

Wanneer gehoorverlies niet wordt behandeld, kan dat leiden tot sociaal isolement, angstgevoelens, depressie, werkloosheid en zelfs vroegtijdig overlijden. Maar er is een oplossing…

‘Ik zonderde mezelf af van iedereen, werd zeer eenzaam en raakte geïsoleerd,’ vertelt Robert Morrow, cochleair-implantaatgebruiker, over zijn leven voordat hij een implantaat kreeg. De reactie van Robert toen hij plotseling op 56-jarige leeftijd zijn gehoor verloor is zeker niet uniek. Uit een nieuw rapport van The Ear Foundation blijkt dat gehoorverlies bij volwassenen vaak gepaard gaat met sociaal isolement, evenals werkloosheid, een zwakke gezondheid, depressie, dementie en vroegtijdig overlijden.

Meer dan 10 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk lijden aan gehoorverlies. Naar schatting kost dat de Britse economie jaarlijks 30 miljard pond. Maar dat is slechts een fractie van de werkelijke kosten van gehoorverlies.

Lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen door gehoorverlies

In het rapport van The Ear Foundation wordt aandacht besteed aan de gezondheidsproblemen die samenhangen met gehoorverlies. Gehoorverlies verhoogt het risico op vallen en wordt in verband gebracht met aandoeningen als diabetes, beroerte en blindheid. Verder maakt de stress waarmee gehoorverlies gepaard gaat mensen veel vatbaarder voor andere ziekten.

Ook kan gehoorverlies het risico op geestelijke gezondheidsproblemen verhogen, waarbij met name de kans bestaat op angstgevoelens, depressie en paranoia. Er zijn zelfs steeds meer bewijzen voor het verband tussen gehoorverlies en cognitieve achteruitgang en dementie.

Gehoorverlies en vroegtijdig overlijden

Een van de meest verontrustende bevindingen uit het rapport is het verband tussen gehoorverlies en vroegtijdig overlijden, met name bij oudere volwassenen die ook te maken hebben met zichtproblemen.

Gehoorverlies en uw sociale leven

In het rapport wordt gewezen op het ‘verwoestende effect’ dat gehoorverlies heeft op sociale interacties. Er is sprake van serieuze gevolgen voor de eigenwaarde, waarbij slechthorende volwassenen een veel hoger risico hebben op emotionele problemen en minder openstaan voor contact met andere mensen.

Gehoorverlies en werk

In het Verenigd Koninkrijk hebben 300.000 mensen in de beroepsleeftijd ernstig gehoorverlies. Daarvan is 20 procent werkloos en op zoek naar werk, tegenover 6,2 procent van de totale beroepsbevolking.

De hooroplossing

Hoewel veel van de conclusies uit het rapport alarmerend zijn, is er geen reden voor paniek als u zelf of een dierbare te maken krijgt met gehoorverlies. In het rapport wordt benadrukt dat de problemen op effectieve wijze zijn te behandelen met moderne hooroplossingen.

‘Moderne hoortechnologieën bieden de mogelijkheid om een ommekeer te bewerkstelligen in het leven van volwassenen met gehoorverlies,’ zo lezen we, waarbij zowel de verbetering van de kwaliteit van leven als de aanzienlijke economische voordelen worden genoemd voor mensen met (implanteerbare) hooroplossingen.

Ontdek welke behandelingsmogelijkheden er zijn voor uw gehoorverlies

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Online hoorquiz

Deze korte online quiz geeft u snel meer nuttige informatie over uw gehoor en mogelijke hooroplossingen.

Doe nu de hoorquiz