Vormen van gehoorverlies

Meer informatie over de verschillende vormen van gehoorverlies, waaronder conductief gehoorverlies, sensorineuraal gehoorverlies en gemengd gehoorverlies.

Er bestaan verschillende vormen van gehoorverlies. Het kan mensen in verschillende fasen in hun leven treffen, in verschillende gradaties en op verschillende manieren.

Welke vorm van gehoorverlies u hebt, is afhankelijk van de plaats waar het probleem zich voordoet. De oorzaak van het gehoorverlies kan liggen in het binnenoor, midden- of buitenoor, in de wijze waarop de hersenen geluid verwerken, of er kunnen meerdere oorzaken zijn.

Ook de ernst van gehoorverlies kan sterk uiteenlopen: van matig tot ernstig of zeer ernstig. Misschien hebt u een gehoorverlies aan beide oren (bilateraal) of slechts aan één oor (unilateraal), zoals het geval is bij eenzijdige doofheid. Misschien bent u geboren met gehoorverlies, hebt u dat plotseling verworven als kind of als volwassene, of merkt u dat uw gehoor in de loop der jaren geleidelijk aan minder wordt.

Het goede nieuws is dat er effectieve behandelingsmogelijkheden bestaan voor vrijwel elke vorm en elk niveau van gehoorverlies. Als u vermoedt dat u lijdt aan gehoorverlies, is de eerste stap een afspraak maken bij een hoorspecialist om uw gehoor te laten testen en te bespreken welke behandelingen mogelijk zijn. Met de juiste hooroplossing kunt u uw vermogen om te communiceren in zeer diverse situaties verbeteren, voor een actiever, gelukkiger en meer bevredigend leven.

Vormen van gehoorverlies

Conductive hearing loss

Conductief gehoorverlies wordt veroorzaakt door een probleem in het buiten- of middenoor, zoals oorsmeer, een oorontsteking, een geperforeerd trommelvlies, vochtophoping of abnormale botontwikkeling. Tot de oplossingen voor conductief gehoorverlies behoren beengeleidingshoortoestellen en beengeleidende implantaatsystemen.

Sensorineural hearing loss

Sensorineuraal gehoorverlies wordt veroorzaakt door een probleem in het slakkenhuis en/of de gehoorzenuw, het binnenste deel van het oor dat geluiden omzet in elektronische informatie en die doorstuurt naar de hersenen. Die vorm van gehoorverlies is blijvend en kan erfelijk bepaald zijn of worden veroorzaakt door het natuurlijke verouderingsproces, ziekten of blootstelling aan lawaai en bepaalde chemische stoffen. Tot de oplossingen voor sensorineuraal gehoorverlies behoren hoortoestellen, cochleaire implantaten, hybride cochleaire implantaten en hersenstamimplantaten.

Mixed hearing loss

Gemengd gehoorverlies is een combinatie van zowel conductief als sensorineuraal gehoorverlies. Sensorineuraal gehoorverlies is meestal blijvend, terwijl sommige vormen van conductief gehoorverlies tijdelijk kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld gemengd gehoorverlies optreden wanneer een persoon met leeftijdsgerelateerd gehoorverlies (sensorineuraal gehoorverlies) ook een middenoorontsteking heeft (conductief gehoorverlies). Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies is blijvend, terwijl de oorontsteking mogelijk verdwijnt zonder blijvende gevolgen.

Centraal auditieve verwerkingsstoornis (CAPD) is een overkoepelende term voor diverse aandoeningen die leiden tot een defect van het gehoorproces. In het kort komt het erop neer dat de hersenen niet kunnen verwerken wat de oren horen, omdat het auditieve signaal op de een of andere manier wordt verstoord. Een van de grootste problemen die mensen met CAPD ondervinden is dat ze moeite hebben met horen als er achtergrondgeluid aanwezig is.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor educatieve doeleinden en dient niet ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg een hoorspecialist voor de diagnose van een gehoor- of gezondheidsprobleem.

Online hoorquiz

Deze korte online quiz geeft u snel meer nuttige informatie over uw gehoor en mogelijke hooroplossingen.

Doe nu de hoorquiz